Aktualności

Stowarzyszenie “Pomocna Dłoń” realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie różnorodnych form aktywności i terapii dla osób niepełnosprawnych.

Zadania realizowane w 2023 roku:

W 2020 roku, pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią, udało nam się zrealizować szereg projektów:

  1. Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Jest to projekt finansowany przez PFRON.

Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin zajmuje się terapią dzieci i młodzieży z autyzmem. Beneficjenci są objęci następującymi formami wsparcia: konsultacje pedagogiczne, psychologiczne, logopedia, rehabilitacja, metoda audio-psycholingwistyczna TOMATISA, alternatywne metody komunikacji, zajęcia grupowe metodą Weroniki Sherborne, integracja sensoryczna, zajęcia grupowe na basenie metodą Halliwick, terapia biofeedback, gimnastyka grupowa – zajęcia sportowo – rekreacyjne, trening umiejętności społecznych oraz dogoterapia, profil psychoedukacyjny E. Schoplera. Beneficjenci biorąudział w zajęciach indywidualnych lub grupowych. Warunkiem udziału w zajęciach jest orzeczenie o niepełnosprawności (autyzm) oraz wiek od 3 do 18 roku życia.

Z realizacją Punktu Konsultacyjnego bezpośrednio związany jest projekt “Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Dzięki pozyskaniu funduszy mogliśmy w czasie pandemii koronawirusa zapewnić bezpieczną pracę terapeutów i terapię dzieci. Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich.

2. Rajd pieszo- rowerowy. Współfinansowany przez Urząd Miasta Tarnowskie Góry

Organizowany po raz piąty, cieszący się ogromnym powodzeniem rajd pozwala na aktywność fizyczną połączoną z poznaniem naszego miasta.

3. “Dobry Pomysł”

W dniach 22-23 września nasi podopieczni uczestniczyli w wycieczce do Gdańska. Dzieci miały okazję zobaczyć zabytkowe centrum Gdańska, uczestniczyły w rejsie na Westerplatte, zwiedzały Sopot. Pogoda była tak piękna, że można było zanurzyć nogi w Morzu Bałtyckim.

Wyjazd był finansowany przez Fundację ING Dzieciom – serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Font Resize
Contrast