O nas

W 2018 roku Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” w Tarnowskich Górach uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Dane organizacji:

Nazwa: Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” w Tarnowskich Górach

Adres siedziby: ul. Strzelców Bytomskich 7, 42-600 Tarnowskie Góry

Telefon: 32 2852893;

e-mail: niepełnosprawni.tg@gmail.com

Strona internetowa: www.pomocnadlon.org

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000226055

Numer NIP: 645-23-56-595; Numer REGON: 240024150

Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 17 stycznia 2005

Dane dotyczące władz Stowarzyszenia:

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

Do kierowania działalnością Stowarzyszenia powołany jest Zarząd w składzie:

Prezes: Edyta Morawska

Wiceprezes: Joanna Waligóra

Skarbnik: Janusz Majewski

Sekretarz: Anna Pająk

Członek Zarządu: Andrzej Morawski

Członek Zarządu: Marta Wacławik

Statut stowarzyszenia

Font Resize
Contrast